treobangronbinhduong.com
Giỏ hàng

XIN GIẤY PHÉP KARAOKE TẠI BÌNH DƯƠNG

Giá

XIN GIẤY PHÉP KARAOKE TẠI BÌNH DƯƠNG
 
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

-

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trước tiên làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức doanh nghiệp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Bước 2: Tổ chức doanh nghiệp mang hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hóa, thể thao và Du Lịch (321 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức doanh nghiệp làm lại cho đầy đủ.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

.  Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

.  Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, tổ chức doanh nghiệp đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke và ký nhận giấy phép.

-

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

-

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

 

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu).

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

+ Số lượng hồ sơ:

01 (bộ) hồ sơ.

-

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-

Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức doanh nghiệp

-

Cơ quan thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-

Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy phép

-

Lệ phí (nếu có):

a) Đối với thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An):

- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy;

- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy.

b) Đối với các khu vực còn lại (huyện Bến Cát, Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng):

- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy phép.

- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy phép.

-

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Theo mẫu)

-

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

 • Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ.
 • Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
 • Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịc sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
 • Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

-

Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

 • Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.
 • Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT
 • Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.
 • Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020.
 • Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


     TÊN TỔ CHỨC                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                  
                                                               ....................,ngày…… tháng……năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE
 
                   Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh  Bình Dương.
 
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép kinh doanh(viết bằng chữ in hoa):
.......................................................................................................................................................
- Địa chỉ………………………………………………………………………….................
- Điện thoại…………………………………………………………………………………
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………..
ngày cấp……………………., nơi cấp…………………………………………………….
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:
- Địa chỉ kinh doanh:…………………………………………………………………….....
- Tên nhà hàng karaoke (nếu có):………………………………………………………......
- Số lượng phòng karaoke:…………..
- Diện tích cụ thể từng phòng:………………………………………………
1. …………m x ............m =............m2         ;        14. ............m x............m=..........m2
2. …………m x ............m =............m2         ;        15. ............m x............m=..........m2
3. …………m x ............m =............m2         ;        16. ............m x............m=..........m2
4. …………m x ............m =............m2         ;        17. ............m x............m=..........m2
5. …………m x ............m =............m2         ;        18. ............m x............m=..........m2
6. …………m x ............m =............m2         ;        19. ............m x............m=..........m2
7. …………m x ............m =............m2         ;        20. ............m x............m=..........m2
8. …………m x ............m =............m2         ;        21. ............m x............m=..........m2
9. …………m x ............m =............m2         ;        22. ............m x............m=..........m2
10. ………..m x ............m =............m2         ;        23..............m x............m=..........m2
11. ………..m x ............m =............m2         ;        24..............m x............m=..........m2
12.………...m x ............m =............m2         ;        25.. ...........m x............m=..........m2
13. ………..m x ............m =............m2         ;        26. ............m x............m=..........m2
3. Cam kết:
            - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt  động kinh doanh;
            - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.
                                                   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/
                                                                     CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
                                                                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
                                                                                            Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)
 
 
 
Gọi ngay: 0916646006