treobangronbinhduong.com
Giỏ hàng

XIN PHÉP TREO BĂNG RÔN TẠI BÌNH DƯƠNG

Giá

Xin giấy phép treo băng rôn tại Bình Dương, hỗ trợ pháp lý treo băng rôn, xin giấy phép quảng cáo tại Bình dương, cung cấp hỗ trợ khách hàng khâu xin giấy phép
XIN GIẤY PHÉP TREO BĂNG RÔN TẠI BÌNH DƯƠNG

Sau đây là các giấy tờ cần thiết để xin cấp phép treo băng rôn : 

Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty.
- Bản sao giấy phép kinh doanh của cty khách hàng (nếu bạn thực hiện cho khách hàng)
- Hợp đồng ký giữa agency với khách hàng và giấy uỷ quyền việc quảng cáo ngoài trời.
- Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời, trong đó có liệt kê rõ vị trí treo.
- Bản in mẫu maket bandrol định treo (có ghi tên đơn vị tổ chức và chỗ ghi số giấy phép)

CTY CHÚNG TÔI với nghiệp vụ riêng của mình cùng với kinh nghiệm, sự khéo léo và mối quan hệ rộng rãi đảm bảo sẽ xin được giấy phép quảng cáo trong thời gian sớm nhất và khả năng xin thành công cao nhất. Ngoài ra khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí trong quá trình xin giấy phép treo bang ron quảng cáo. 

 

Mẫu đơn xin giấy phép treo băng rôn – banner – cờ phướn.

Xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin giấy phép treo banner – băng rôn – cờ phướn ( hay còn gọi là công văn

hoặc thông báo quảng cáo ). Theo quy định của bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành.

                                                                                 

    TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÔNG BÁO QUẢNG CÁO                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        

                                                                           ……….., ngày…..tháng….năm 20

 

 

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN

 BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN

 

Kính gửi : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh …………

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….

          – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..do………….cấp (nếu là doanh nghiệp).

          - Số chứng minh thư nhân dân:………………..Ngày cấp……………………………………….

Nơi cấp:………………………….(nếu là cá nhân).

          – Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

          – Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

      2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 3. Địa điểm thực hiện: ……………………………………………………………………………………………..

 4. Thời gian thực hiện: từ ngày……tháng…..năm….đến ngày….tháng….. năm…….

     5. Kích thước/số lượng:……………………………………………………………………………………………..

     6. Phương án tháo dỡ (nếu có):………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

     7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo.

                                                                                 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

                                                      Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ (đối với tổ chức).

Gọi ngay: 0916646006